لیست اعضای وانت تلفنی اصفهان

شمارهنام و نام خانوادگیرستهنام واحد صنفیشماره پروانهصدور پروانهتلفن محل کارتلفن همراهآدرس محل کار
۱شاه سیاه علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۲۳۰۱/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۲۲۳۲۳۲۳۹۱۳۱۱۱۴۴۴۱خیابان کاشانی چهارسوق کوی روضاتی
۲زمانی فروشانی تقیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)گلبار۰۴/د-و۱۳۹۲/۱۱/۱۰۳۳۸۳۶۰۶۵۹۱۳۰۱۴۷۰۰۷خ امام خمینی-ابتدای خ مشیرالدوله-جنب شهرک الماس شرق
۳رستگار پناه علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)البرز۰۷/د-و۱۳۸۴/۱۱/۰۸۳۳۳۵۷۵۷۵۹۱۳۳۰۱۹۰۰۶کاوه کوی سرآسیاب بازارچه کاوه
۴گل افشان بهروزدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)پیشتاز۱۰۰/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۳۸۶۶۲۶۲۹۱۳۶۲۹۸۳۰۴شاهپور جدید خ مشیرالدوله چهارراه دوم سمت راست جنب تعمیرگاه احسان
۵الماسی کوپائی محمددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)الماس کوهپایه۱۰۲/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۱۲۶۲۲۳۲۶۰۹۱۳۳۰۶۸۷۹۹کوهپایه بلوار امام رضا جنب ترمینال مسافربری
۶دوشا محسندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۱۰۴/د-و۱۳۹۰/۰۲/۰۳۳۸۶۷۴۰۸۵۹۱۳۱۸۸۹۲۱۱برآن جنوبی- روستای زیار-فلکه امام رضا
۷رضائی علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)همراز۱۰۵/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵ ۹۱۳۹۱۶۵۶۷۰شهرک صنعتی کوهپایه خیابان یادآوران شمالی
۸توسلی نادردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۱۰۶/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵ ۹۱۳۳۰۰۳۵۵۲کوهپایه خیابان طالقانی مجتمع تجاری شهرداری
۹طاهری علیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ملت بار اصفهان۱۰۸/د-و۱۳۹۳/۱۱/۰۵۳۳۸۷۹۹۹۲۹۱۳۶۸۱۶۰۸۰خیابان امام خمینی- انتهای خ دانش-بعداز ایران ترانس
۱۰ساکتی داووددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سهند۱۰۹/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۳۲۰۲۶۲۸۹۱۳۰۱۱۱۰۸۱خیابان امام خمینی سه راه ملک شهر نبش شهرک کوثر
۱۱نظام عبدالرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)امیرکبیر۱۱/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۳۸۶۵۷۵۶۹۱۳۱۱۶۱۲۵۰امام خمینی خ امیر کبیر نبش خ لوله
۱۲آقا حسینی عباسدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مهدی۱۱۵/د-و۱۳۹۰/۰۲/۰۳۳۸۵۸۶۹۴۹۹۱۳۳۲۵۴۳۷۷سه راه اشکاوند سه راه روشن دشت
۱۳نوری مجتبیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)بابک۱۱۷/د-و۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۶۵۴۰۰۹۱۹۱۳۸۰۳۴۲۸۱مرغ-(جاده اصفهان شیراز)کوچه شهید اربابی
۱۴باقری رضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)روشن دشت۱۱۸/د-و۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۳۵۳۱۴۸۶۹۱۳۳۱۶۲۶۸۱خیابان مشتاق سوم-سه راه فنارت-جنب باسکول اسلامی
۱۵کدخدائی غلامعلیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)کدخدائی۱۱۹/د-و۱۳۸۸/۰۴/۲۵۳۷۷۳۰۷۳۶۹۱۳۲۱۰۲۶۱۸خیابان آتشگاه بعداز چهارراه بهشت نبش کوچه امام صادق
۱۶عبدی قهفرخی سهرابدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ایران بار۱۲/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۷۷۷۴۳۴۳۹۱۳۳۱۴۵۶۴۴بلوار کشاورز-بلوارگلها- کوی امیرحمزه-مجتمع تجاری امیریه
۱۷افتخاری رنانی سعیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)عقاب طلائی۱۲۰/د-و۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۳۳۱۸۵۰۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۷رهنان - شریف شرقی - کوچه مسجد الحسین
۱۸مرتاضی حمیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)وحید۱۲۱/د-و۱۳۸۸/۰۹/۰۳۳۴۲۰۹۰۲۱۹۱۳۱۱۸۷۹۰۶ملک شهر خ بهارستان جنب مخابرات
۱۹هراتیان مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)نوین۱۲۲/د-و۱۳۸۸/۱۰/۲۶۳۶۶۹۳۳۸۷۹۱۰۳۰۰۹۶۱۸هزارجریب مجتمع زیتون همکف
۲۰صدری فرد محمددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۱۲۳/د-و۱۳۸۸/۱۰/۲۹ جاده اصفهان -شیراز جنب کافه آبشار- خ سوم کوچه کاله
۲۱حسن پور ایرجدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)اصفهان بار۱۲۴/د-و۱۳۹۰/۰۵/۰۲۳۶۳۰۶۷۶۵۹۱۳۱۰۸۹۰۵۹خیابان آبشار سوم - مقابل شهر بازی
۲۲زمانی حسنعلیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)میثاق سپاهان۱۲۵/د-و۱۳۸۸/۱۲/۲۵۳۱۲۶۴۷۲۲۱۹۹۱۳۱۶۷۱۳۳۶بخش کوهپایه شهرک صنعتی سجزی
۲۳حیدری کمال آبادی رضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)نگین بار۱۲۶/د-و۱۳۸۹/۰۳/۰۳۳۸۵۸۷۸۲۸۹۱۳۲۲۸۳۹۱۴اشکاوند - اول روستای حیدر آباد
۲۴زمانی عباسدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)زمانی۱۲۹/د-و۱۳۸۹/۰۴/۱۵۳۸۵۸۴۱۰۵۹۱۳۱۲۹۳۶۹۴دهستان کراچ -روستای چیریان
۲۵حسینی اصفهانکی سید محمددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)اصفهانک۱۳۱/د-و۱۳۸۹/۰۵/۱۰۳۸۵۸۳۴۹۷۹۱۳۱۲۹۳۷۴۳روستای اصفهانک- جنب مخابرات
۲۶حیدری کمال آبادی حمیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ایران گشت۱۳۲/د-و۱۳۸۹/۰۷/۱۰۳۵۳۱۲۵۷۲۹۱۳۳۲۶۲۵۸۹خوارسگان بلوار ارغوانیه جنب رستوران ارغوان
۲۸ملکوتی مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)امین اصفهان۱۳۴/د-و۱۳۸۹/۱۱/۰۴۳۴۴۵۸۸۸۸۹۱۳۰۰۰۰۶۸۸خیابان لاله -خ اوحدی -جنب کوی خسروی
۲۹کریمی اورگانی فرنگیسدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ماهان۱۳۸/د-و۱۳۹۰/۰۵/۰۳۳۵۵۱۵۱۵۵۹۱۳۱۰۷۷۲۲۴خیابان بعثت(جاده دولت آباد) مقابل خ گلستان -کوی شیشه گری
۳۰صالحی مهراندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)شرکت نمایشگاه ها۱۴۰/د-و۱۳۹۰/۰۸/۰۸۳۶۳۰۵۲۳۶-۶۳۰۱۰۷۰ ۹۱۳۸۳۴۰۱۴۳پل شهرستان محل دائمی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
۳۱مسائلی مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)بعثت۱۴۱/د-و۱۳۹۰/۰۹/۰۵۳۵۵۹۶۰۵۰۹۱۳۳۲۶۸۵۱۲اتوبان چمران-خ بعثت(دولت آباد) جنب مادی شاه پسند
۳۲غلامی سید باقردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سازمان میادین۱۴۴/د-و۱۳۹۰/۱۰/۲۰۳۵۷۲۷۷۰۲خیابان جی شرقی-جاده اصفهان نائین-میدان مرکزی میوه و تره بار مجموعه اداری شماره ۱
۳۳بگ محمدی محمددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)میهن۱۴۵/د-و۱۳۹۱/۰۲/۰۲۳۵۵۸۰۰۷۰۹۱۳۱۳۱۰۴۴۲اتوبان فرودگاه -حصه غربی-خ منتظری جنب تاکسی سرویس صحرادشت
۳۴صادقی حسن آبادی حمیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)حمید۱۴۶/د-و۱۳۹۱/۰۲/۲۵۳۸۵۵۲۷۶۷۹۱۳۱۱۱۳۱۱۷جاده انرژی اتمی- مقابل ناحیه صنعتی سروش بادران
۳۵عابدی مرتضیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)عابدی۱۴۷/د-و۱۳۹۱/۰۶/۳۰ جاده انرژی اتمی- روستای زردنجان- جاده سرو شبادران
۳۶کنعانی هرندی مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۱۴۹/د-م۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ۹۱۳۲۰۳۱۴۷۶بخش جلگه- هرند- چهارراه ولیعصر جنب بهزیستی
۳۷صالحی مورکانی علیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سپهر۱۵/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۳۲۴۷۶۷۶۹۱۳۳۱۵۳۴۰۱امام خمینی بعداز شهرک قدس مقابل اداره برق
۳۸شیرازی باصیری غلامحسیندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۱۵۰/د-و۱۳۹۲/۰۲/۰۵۳۶۸۰۰۹۱۹۹۱۳۱۱۶۳۴۸۵جاده اصفهان شیراز - جاده قلعه شور مقابل خ ولیعصر داخل گاراژ
۳۹شبانی خوراسگانی رسولدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)تندرو۱۵۱/د-و۱۳۹۲/۰۲/۲۱۳۵۵۸۲۲۵۵۹۱۳۲۲۸۳۳۴۷خیابان جی شرقی-جاده کارخانه قند مقابل شرکت آجر عالی
۴۰نورشرق علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)کیمیا۱۵۲/د-و۱۳۹۲/۰۵/۲۸۳۶۵۴۴۰۰۸۹۱۳۳۱۹۵۷۱۶جاده اصفهان شیراز بعداز پل راه آهن مقابل تقاطع سوم نبش ک بهشت
۴۱شفیعی دستگردی منصوردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مهرگان۱۵۳/د-و۱۳۹۲/۰۹/۰۳۳۳۸۶۴۰۰۰۹۱۳۳۰۶۲۱۵۷خیابان امام خمینی، نرسیده به باباگلی - جنب کوچه مهدیه
۴۲کاظمی محمد علیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سامان بار اصفهان۱۵۵ /د-و۱۳۹۲/۱۱/۱۰۳۳۲۲۴۰۰۴۹۱۳۱۱۱۹۱۲۹خ امام خمینی-خ خلیفه سلطانی-مارچین جنب مهدیه
۴۳میرمقتدائی اکبردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)برازنده۱۵۷ - د-و۱۳۹۲/۱۱/۲۰۳۴۵۰۷۰۰۰۹۱۳۳۰۹۸۹۰۶خ عاشق اصفهانی غربی-سه راه نقشینه -جنب ایرانیت فروشی
۴۴اسماعیل زاده حسیندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)کالسکه۱۵۸ -د-و۱۳۹۲/۱۲/۱۰۳۲۳۴۴۰۶۰۹۱۳۳۱۵۹۰۰۱خ ایت اله کاشانی-مقابل بیمارستان کاشانی-پاساژ زرافشان
۴۵الهاکی محموددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)دماوند۱۵۹/د-و۳۳۸۰۱۳۲۰۹۱۳۱۰۵۱۳۸۱شهرک صنعتی محمود آباد نبش خیابان ۲۶ جنب کارواش ایران
۴۷دهباشی محمددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)عرفان۱۶/د-و۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۳۸۰۴۴۳۰۹۱۳۱۱۲۷۲۴۰شهرک صنعتی محمود آباد-خیابان شماره ۲۸
۴۸طاهری علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)نیک بار۱۶۰/د-و۱۳۹۳/۱۱/۰۵۳۴۵۳۳۱۰۱۹۱۳۲۱۲۷۱۲۸خ بعثت- خ گلستان-خ کوثر-ابتدایخ شهید احمدی-جنب مجتمع کوثر
۴۹صالحی مرضیهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سالار ابوالفضل۱۶۲/د-و۱۳۹۳/۱۱/۱۹۳۳۸۷۸۲۸۰۹۱۳۵۹۰۰۰۷۱خیابان امام خمینی- خیابان دانش- اولین فرعی - فرعی ش زرین-آخرین مغازه سمت چپ- وانت تلفنی سالار ابوالفضل
۵۰پناهی مجتبیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)نیک اندیش۱۶۴/د-و ۹۱۳۱۶۸۴۶۶۷خ امام خمینی- بعد از فلکه دانشگاه صنعتی-بختیار دشت-خ رازی-مجتمع آفتاب
۵۱اسحاقی سجزی علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)همای سعادت سپاهان۱۶۵/د-و۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۹۱۳۴۰۲۳۳۲۳شهرک صنعتی سجزی-خ شیخ بهایی غربی-بلوارحافظ
۵۲رجبی مجیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)صدرا بار۱۶۶/د-و۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۹۱۳۰۵۵۲۰۱۷جاده اصفهان نائین-مقابل شهرک صنعتی جی-روستای هتم آباد
۵۳رجبی مجیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سپاهان کوهپایه۱۶۶/د-و۱۳۹۳/۰۱/۰۱ ۹۱۳۱۶۷۱۳۳۶بخش کوهپایه شهرک صنعتی سجزی جنب بانک صادرات
۵۴گرامی حسیندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مشتاق نو۱۶۷/د-و۱۳۹۳/۱۲/۲۸۳۲۶۳۱۳۰۰۹۱۳۹۱۴۳۴۹۶خ مشتاق دوم-دنبال کانال جی شیر-نرسیده به پل هیستان-مقابل انبارکاشی کاوه
۵۵ارجمند کیا سعیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)فربد بار۱۶۸/د-و۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۹۱۳۳۲۷۴۸۲۴جاده نائین جیلان آباد جاده سوسارت جنب باسکول
۵۶حسینی سیدحسندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)نوید بار سپاهان۱۶۹-د/و۱۳۹۵/۱۲/۲۳۳۵۲۴۴۸۹۹۹۱۳۳۰۷۸۰۸۸خ جی شرقی نظام الملک سمسور بعد از کوچه دوم
۵۷صالحی مقدم محبوبهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)اهورا۱۷۰/د-و ۹۱۳۱۱۶۲۳۶۲جاده اصفهان-نایین مقابل شهرک صنعتی جی روستای هتم آباد ابتدای روستا بلوارکشاورز
۵۸نیشابوری اکبردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)صفابار۱۷۱/د-و۱۳۹۴/۱۱/۲۷۳۳۸۶۴۶۴۶۹۱۳۸۲۰۴۳۲۳خ امام خمینی خ ۱۲ بهمن نبش قائم مقام
۵۹تبریزی طیبهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)جوان۱۷۲-د/و۱۳۹۵/۰۲/۰۷۳۵۵۱۵۳۶۷۹۱۳۲۸۸۰۳۹۹آخر اتوبان شهید آقابابائی فلکه جوان خ جلوان بعد از آرد ستاره
۶۰عباسی علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ثامن بار۱۷۳/د-و۱۳۹۵/۰۵/۱۱۳۳۲۷۳۲۶۳۹۱۳۸۰۱۳۰۱۲خ شهیدان غربی خ ملت کوچه۲۹
۶۱قدیری فضل الهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)گلستان۱۷۴-د/و۱۳۹۵/۰۵/۲۵۳۴۵۹۰۰۸۰۹۱۳۳۲۶۸۸۳۷بلوار بعثت سه راه گلستان نبش کوی جوی دارک مجتمع تجاری سیرفیان
۶۲خسروی چلو سیروسدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)آرین بار۱۷۵/د-و۱۳۹۵/۰۶/۲۰۳۶۶۵۱۰۵۰۹۱۳۸۸۳۶۴۰۳خ سجاد خ شهید خلیلی نبش کوچه طفلان طبقه فوقانی رستوران مامان
۶۳ریاحی محسندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)تهران بار (اکباتان)۱۷۶-د/و۱۳۹۵/۰۶/۲۰۳۳۸۷۸۰۰۰۹۱۳۲۱۷۳۵۰۰شهرک امیرکبیر سمت چپ بلوک ۲۴ طیقه بالا
۶۴کریمی علویجه رضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)پرتو بار اصفهان۱۷۷-د/و۱۳۹۵/۰۸/۰۳۳۳۸۷۴۰۹۶۹۱۳۸۷۷۱۰۷۳شاهپورجدید خ امیرکبیر سه راه لیلان انتهای خ شهید خدامی
۶۵قربانی محمدتقیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)خاتون۱۷۸/د-و۱۳۹۵/۰۹/۲۰۳۵۲۲۲۱۳۸۹۱۳۲۲۶۳۰۲۲خ جی شرقی خاتون آباد پ ۱۲۲
۶۶شهباز حامددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)آسمان بار اصفهان۱۷۹-د/و۱۳۹۶/۰۳/۱۰۳۶۵۴۱۸۷۱۹۱۳۳۲۷۴۴۱۸جاده اصفهان شیراز- مرغ - بعد از سازمان هواشناسی -خ ولیعصر - مغازه سوم
۶۷روح الهی غلامرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)عدل۱۸/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۳۸۰۳۶۶۶۹۱۳۱۲۷۵۰۰۳شهرک صنعتی محمود آباد خ ۲۶-چهاراره دوم- جنب سنگبری دست چپ
۶۸سیفی مرتضیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ترنج۱۸۰/د-و۱۳۹۶/۰۷/۱۰۳۶۵۴۱۲۱۴۹۱۳۵۴۳۸۰۰۷روبروی شهرک آزمایش جنب بانک کشاورزی
۶۹رحمانی اکرمدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)بی تا بار۱۸۱-د/و۱۳۹۶/۰۵/۲۹۳۳۸۷۳۶۰۰۹۱۳۹۱۹۳۰۳۳شاهپور جدید خ مشیرالدوله نبش گاراژ صادقی
۷۰کاظم نادی داوددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)امین بار۱۹/د-و۱۳۹۲/۰۶/۲۵۳۳۸۰۰۰۲۶۹۱۳۳۱۲۴۲۵۵شهرک صنعتی محمودآباد خ ۳۴ مقابل سنگبری نمونه
۷۱دانشمند احمدرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)جی۲/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۵۲۱۲۶۲۶۹۱۳۱۱۱۶۷۷۷خوراسگان خ جی شرقی جنب تعمیرگاه ایران خودرو
۷۲رئیسی فیل آبادی داوددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)کوثر۲۱/د-و۱۳۹۱/۰۴/۲۶۳۳۳۳۲۵۲۵۹۱۳۳۰۳۶۹۰۰خیابان امام خمینی(ره) ایستگاه جباری جنب رستوران جباری
۷۳مظاهری علیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۲۵۲۲/د-و۱۳۸۳/۰۲/۲۰۳۲۲۵۲۵۲۵۹۱۳۰۱۱۳۸۰۳۲بزرگمهر خ شهید مفتح پ ۳۰۷
۷۴اعتمادی نسب مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مشیر۲۳/د-و۱۳۹۲/۰۵/۲۸۳۳۸۶۲۰۸۴۹۱۳۱۲۵۲۱۲۹خیابان امام خمینی - انتهای خیابان مشیرالدوله
۷۵مهرآور زریدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)تلاش۲۴/د-و۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۳۸۷۳۵۱۱۹۱۳۳۱۰۱۶۴۱خیابان امیرکبیر-خ عطاءالملک-شهرک تلاش-فاز۸
۷۶انصاری مهیاری علیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)قصر۲۶/د-و۱۳۹۲/۱۱/۱۰۳۲۲۳۲۱۱۱۹۱۳۳۶۵۳۱۵۷خ حافظ-کوچه کرمانی-بن بست شمس(حسن پور)
۷۷عمرانی نژاد عبدالرسولدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)زاینده رود۲۷/د-و۱۳۸۳/۰۶/۰۲۳۶۶۲۷۲۳۳۹۱۳۱۱۱۷۰۷۰فیض خ عطاالملک جنب درمانگاه ملاهادی سبزواری
۷۸جبروتیان محسندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)غدیر۲۹/د-و۱۳۸۸/۰۷/۱۵۳۶۰۰۵۱۲۹۹۱۳۱۱۵۶۳۳۴سپاهان شهر-بلوار غدیر بازارچه نگین
۷۹مسیبی علیرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سریع بار۳۴/د-و۱۳۸۳/۱۰/۱۰۳۷۷۵۶۸۰۸۹۱۳۲۰۸۴۰۹۰میدان ارتش خیابان نستوه
۸۰خانی حسنعلیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سپاهان۳۶/د-و۱۳۹۰/۰۹/۳۰۳۲۶۵۹۶۹۶۹۱۳۱۱۳۱۶۳۵خ گلزار شمالی-بعداز خ استاد همائی نبش ک-ادب-طبقه فوقانی رستوران سران
۸۱نخودیان مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)فدک۳۷/د-و۱۳۸۸/۱۲/۰۲۳۷۷۱۷۲۷۰۹۱۳۳۱۰۷۲۴۸خیابان آتشگاه - داخل میدان بهار سابق
۸۲قاسمی محمدرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)پارسیان۳۹/د-و۱۳۹۰/۰۲/۰۳۳۲۲۵۷۵۷۵۹۱۳۲۰۲۲۷۷۰میدان قیام کوی کمرزرین-پاساژ زرین طبقه اول
۸۳سیستانی قهجاورستانی مصطفیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)سفیر۴۳/د-و۱۳۸۹/۰۲/۰۵ روستای قهجاورستان بلوار غدیر جنب فلکه اصلی
۸۴حسینی مقدم سیدمجیددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)بیست(معراج)۴۴/د-و۱۳۹۱/۰۶/۱۱۳۴۲۰۲۰۲۰۹۱۳۱۰۶۰۸۳۶ملک شهر - فلکه مطهری(جنب پارک بادی سابق) داخل کوچه
۸۵شهسواری مهرداددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)قائم۴۵/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۳۳۵۸۵۸۵۹۱۳۳۰۸۰۳۳۶خیابان فروغی ایستگاه موسوی نبش کوچه بوستان
۸۶شهرام رضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)خاتم۵۰/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۲۳۳۵۹۲۴۹۱۳۱۱۷۰۱۵۸صمدیه پشت بانک صادرات کوچه محمدی
۸۷پورقدیری اصفهانی بهرامدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)آرش۵۲/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۴۴۱۹۱۷۷۹۱۳۳۱۴۲۲۳۵ابتدای خیابان جابر انصاری
۸۸بدیعی گورتی صادقدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ولیعصر۵۳/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۵۵۲۰۸۸۸۹۰۳۳۱۸۳۹۹۹خیابان جی شرقی بلوار امام رضا جنب کانال آب گورت
۸۹ترکی حبیب آبادی اکبردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)نسیم شرق۵۴/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۸۷۸۲۲۴۶۹۱۳۲۰۷۵۲۸۶جاده اصفهان -نائین م قابل پایانه شرقی جیلان آباد
۹۰رضائی جواددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)ساربان بار۵۶/د-و۱۳۸۷/۰۲/۱۵۳۶۳۰۹۰۹۰۹۱۳۵۵۲۴۹۶۹خیبان سجاد خ حجتیه بعداز چهارراه دوم نبش کوچه ۲۸
۹۱طاهری مرتضیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مهربار۵۷/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۲۶۸۳۰۶۰۹۱۳۳۰۰۲۷۰۴هشت بهشت شرقی -مقابل امامزاده زید-کوچه شهید نوروزیان-پلاک
۹۲محمدی روح الهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)صدف بار۵۹/د-و۱۳۸۵/۰۳/۰۹ ۹۳۷۰۰۴۷۷۹۴کیلومتر ۱۵ آبشارروستای پیله وران جنب گلزار شهدا
۹۳سید محمدی اکبردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)شهرک جی۶۱/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۵۷۲۳۰۵۲۹۱۳۱۱۵۶۷۳۱شهرک صنعتی جی ابتدای خ اول
۹۴شفیعی محموددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)دوستی۶۳/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۶۶۲۸۸۹۳۹۱۳۱۱۴۳۱۳۳خیابان شیخ مفید نرسیده به آب ۲۵۰
۹۵پیش یار کریمدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مهیار۶۴/د-و۱۳۹۱/۰۴/۲۵۳۳۸۰۰۴۰۴۹۱۳۲۱۷۹۴۷۰شهرک صنعتی محمود آباد(بینخ ۲۴و۲۶جنب پاسگاه داخل بلوک زنی)
۹۶بیابانی عبدالرحمندفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)امیر شهرک جی۶۵/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۵۷۲۲۲۲۳۹۱۳۱۱۱۶۶۴۲جاده اصفهان نائین - شهرک جی خ سوم فرعی یکم پلاک ۱۵
۹۷بشیری محمد علیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)دنابار۶۷/د-و۱۳۸۹/۰۸/۲۴۳۵۲۲۱۰۱۰۹۱۳۲۲۸۲۴۳۴جی شهرک اریسون جنب نمایشگاه اتومبیل
۹۸رضائی مرضیهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)صفاهان بار۶۸/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۷۷۷۳۰۶۰۹۱۳۱۱۵۷۲۵۳سه راه سیمین داخل تعمیر امید نو
۹۹معتمدی محمددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)معتمد۷۰/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۵۶۸۴۰۷۰۹۱۳۳۱۵۵۲۸۰اتوبان شهید چمران جنب شهرک میثم
۱۰۰تاصیدی سرچاهی سیاوشدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)باران۷۵/د-و۱۳۹۶/۰۴/۲۱۳۶۵۱۴۹۲۹۹۱۳۰۲۲۲۱۸۰سپاهان شهر-بازارچه خوارزمی۳-بازارچه مروارید
۱۰۱مهرانی مهدیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)مهران۷۷/د-و۱۳۹۰/۰۶/۰۸۳۶۲۸۱۰۴۰۹۱۳۳۱۹۳۱۷۰سه راه حکیم نظامی ابتدای خ صفه جنب کانون بازنشستگان ارتش
۱۰۲انصاری نعمت الهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)بهارستان۷۹/د-و۱۳۸۶/۰۲/۱۸۶۸۱۶۸۸۸۹۱۳۱۱۵۴۷۹۶بهارستان محله ۶ خ طیب پشت مسجد حضرت الزهرا پ ۱۰۰۸
۱۰۳حیدری محمدعلیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)کرفس بار۸۰/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۵۳۱۵۰۰۷۹۱۳۱۱۴۰۸۷۷ارغوانیه جنب انبار فشارکی
۱۰۴ارکیان غلامرضادفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۸۱/د-و۱۳۸۶/۰۳/۲۶۳۱۲۶۴۶۲۲۰۰۹۱۳۲۰۳۱۶۳۱روستای هاشم آباد- بخش بن رود
۱۰۵قجاوند علی اصغردفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)همسفر۸۲/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۴۵۹۰۵۰۰۹۱۳۱۰۷۶۷۱۴جاده دولت آباد خ بعثت کارگاه شهبازی
۱۰۶شیرازی آیت الهدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)پویا۹۱/د-و۱۳۸۶/۰۸/۱۲۳۶۸۰۸۵۰۸۹۱۳۱۰۱۵۴۵۶جاده قلعه شور ۲۰۰متری خ فرهنگ بهارستان
۱۰۷اسحاقی سجزی محموددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)۹۳/د-و۱۳۹۱/۱۰/۱۵۳۱۲۶۶۶۲۹۰۱جائه اصفهان نایین- سجزی- جنب تاکسی تلفنی ساحل
۱۰۸حسن پور فروغدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)کیان بار۹۵/د-و۱۳۸۸/۱۱/۰۵۳۶۳۳۲۹۰۰۹۱۳۳۰۲۴۵۲۷خیابان آبشار سوم دنارت بعداز مخابرات
۱۰۹ریاحی ابراهیمدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)اکباتان۹۸/د-و۱۳۸۶/۱۱/۰۸۳۳۸۷۷۰۷۰۹۱۳۵۴۳۲۱۰۰شاهپور جدید خ عطاالملک جنب ایران خودرو
۱۱۰حسینی مقدم سید مجتبیدفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)آباد(نیکان)۹۹/د-و۱۳۸۶/۱۲/۰۶۳۳۲۱۱۰۱۰۹۱۳۳۰۷۹۴۳۶امام خمینی خیابان بابوکان
۱۱۱رمضانیان میلاددفتر خدمات حمل و نقل بار (وانت تلفنی)رمضانیان ۹۱۳۲۸۸۰۳۹۹اصفهان-خیابان زینبیه-عاشق اصفهانی شرقی-نرسیده به ارزنان-جنب انبار مهماندوست