اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری استان اصفهان


       

راه اندازی وب سایت اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری

وب سایت اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری استان اصفهان راه اندازی گردید.

از این پس همشهریان محترم می توانند از طریق این وب سایت اطلاعیه ها ، تعرفه ها ، لیست اعضا و .... بسیاری از اطلاعات دیگر را از طریق وب سایت مطالعه نمایند.

همچنین امکان تکمیل آنلاین کارت سوخت ویژه وانت داران و صاحبان موتور سیکلت نیز از طریق این وب سایت امکان پذیر است.

مراحل اخذ پروانه کسب دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری

1.    مراجعه به اتحادیه و شرکت در کلاس مشاوره وتوجیهی  1 ساعته جهت اطلاع از شرایط  وضوابط قانون نظام صنفی و اخذ  پروانه کسب

2.    تکمیل پروانه کسب

3.    بازرسی از محل توسط بازرسین اتحادیه