شرایط اخذ مجوز

قدم سوم

دریافت فرم عضویت

قدم دوم

مراجعه به اتحادیه

قدم اول

انتخاب رسته نوع خدمت

جهت مشاهده لیست اعضا بر روی دکمه روبرو کلیک کنید

درباره اتحادیه

اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری های اصفهان

قوانین و دستور العمل ها

قوانین و دستور والعمل های اتحادیه

اعضای هیئت مدیره

جناب آقای علیرضا شاه سیاه

جناب آقای علیرضا شاه سیاه

رئیس اتحادیه
جناب آقای محسن دهدست

جناب آقای محسن دهدست

نائب رییس اول

جناب آقای مهرداد شهسواری

جناب آقای مهرداد شهسواری

نائب رییس دوم
جناب آقای سید مجید حسینی مقدم

جناب آقای سید مجید حسینی مقدم

خزانه دار
جناب آقای عباس کارگری

جناب آقای عباس کارگری

دبیر
جناب آقای رحمان نوری

جناب آقای رحمان نوری

بازرس هئیات ندیره